تهران اشرفی اصفهانی فرزانه غربی به طرف همت غرب جنب کلانتربی باغ فیض

021-44620467-9

info@panahsanat.com

 

 

 

 

 

انگلیسی 

  • img01.jpg
  • img1.jpg
  • img3.jpg
  • img4.JPG

اتحادیه بین المللی گاز


براساس ماده واحده مصوب در تاریخ 1362.2.18 در مجلس شورای اسلامی به شركت ملی گاز ایران اجازه داده شد كه به عضویت خود در این اتحادیه ادامه دهد و حق عضویت مربوط را بپردازد. این قانون در تاریخ 1362.2.20 به تأیید شورای نگهبان رسید30. نفر نیز به عنوان اعضای ایرانی كمیته های كاری و برنامه ریزی برای دوره 2006-2003 پس از دریافت حكم از سوی مدیریت شركت ملی گاز به اتحادیه بین المللی گاز معرفی شدند. مطلبی كه پیش رو دارید اهداف و فعالیت های این اتحادیه است.

اتحادیه بین المللی گاز (International Gas Union) در سال 1931 تأسیس شد. این اتحادیه یك سازمان غیر انتفاعی جهانی است كه در ویوو (vevey) سویس ثبت شده است و دبیرخانه آن در شهر Hoer Sholm دانمارك قرار دارد. هدف از تأسیس آن ارتقای سطح فناوری و رشد اقتصادی در صنعت گاز است. برای رسیدن به این هدف IGU در زمینه های مختلف اقتصادی، فناوری، ایمنی، زیست محیطی، تجارت جهانی گاز، قانونمندی، مشتری مداری، ارتباط مؤثر و فعال بین اعضا و سازمان های وابسته فعالیت می نماید.اعضای IGU انجمن ها و شركت های صنایع گاز از 67 كشور می باشند. این اتحادیه با بسیاری از سازمان ها و نهادهای بین المللی همكاری و مشاركت نزدیك دارد.

سازمان كاری IGU تلاش می كند در تحقیقات خود تمامی ابعاد صنعت گاز از اكتشاف تا تولید گازطبیعی (در دریا و خشكی)، انتقال گازطبیعی با خط لوله یا حمل ونقل با تانكر، سیستم های توزیع و احتراق گاز در نقطه مصرف را مدنظر قرار دهد.(World Gas Confrence) از جمله فعالیت های این اتحادیه برگزاری كنفرانس جهانی گاز است كه هر سه سال یك بار در كشورهای مختلف برگزار می شود. اولین كنفرانس جهانی گاز در سال 1931 در لندن و بیست و دومین دوره آن نیز در ژوئن 2003 در توكیو ژاپن برگزار شد. در این دوره هشت نفر از نمایندگان شركت ملی گاز ایران شركت داشتند. موضوع های مورد بررسی در این كنفرانس ها می توانند متفاوت باشند اما برای دوره 2006-2003 (بیست و سومین كنفرانس جهانی گاز) كه قرار است در هلند برگزار شود كمیته های كاری و برنامه ریزی زیر فعالیت خواهند داشت:

• اكتشاف و تولید گازطبیعی
• ذخایر زیرزمینی گازطبیعی
• انتقال گازطبیعی
• توزیع گازطبیعی
• كاربری گازطبیعی
• توسعه پایدار
• استراتژی، اقتصاد و مقررات
• بازارهای در حال توسعه گازطبیعی
• LNG وظایف هر یك از كمیته های اختصاصی فوق به شرح ذیل می باشند:

• اكتشاف و تولید گازطبیعی

موضوع كمیته كاری اكتشاف و تولید گازطبیعی بررسی و گردآوری اطلاعات مربوط به روش های اكتشاف و تولید گاز می شود. در این كمیته آخرین اطلاعات مربوط به توسعه مناطق غنی از گاز برای اكتشاف و استخراج گسترده تر و توسعه تولید گاز و پیگیری پیشرفت های اقتصادی و فناوری تجارت گاز بررسی می شود.به عنوان نمونه مسائلی مانند فناوری كشف غیرمستقیم گاز و توسعه زمین شناسی و فناوری مدل سازی ژئوشیمیایی برای حوضچه های رسوبی باید مورد توجه قرار گیرد. ذخایر هیدارت های طبیعی (Natural Hydrates) فرصت بسیار بزرگی را ایجاد كرده و مناطق وجود آن ها باید شناسایی شوند. به دلیل افزایش هزینه مؤثر و توسعه فناوری تولید و انتقال گاز، منابع گاز دوباره در جهان مورد توجه قرار گرفته اند.امروزه بهینه سازی برداشت از ذخایر گاز و كاربرد فناوری بازیابی گاز نقش مهمی را در تولید گاز ایفا می كند. لازم است كه اطلاعات موردنیاز برای كارآیی فناوری های جدید در تمام صنایع در دسترس باشند.گروه های مطالعاتی این كمیته عبارتند از:

• مهمترین میدان های گازی دنیا
• افق های جدید برای اكتشاف، تولید و تصفیه گاز
• ذخایر زیرزمینی گازطبیعی
این كمیته آخرین اطلاعات مربوط به پیشرفت احتمالی فناوری ذخایر زیرزمینی گازطبیعی را بررسی می كند. ذخایر زیر زمینی یكی از عوامل مهم هزینه در زنجیره گازطبیعی به شمار می رود.كاهش هزینه در فازهای ذخیره یكی از عوامل مهم قابل رقابت است. در بازارهای اروپا و آمریكای شمالی بهینه سازی و كاهش هزینه عملیات و نگه داری اساس فعالیت ها محسوب می شود.در آمریكای جنوبی، آسیا و آفریقا اكتشاف و احداث فعالیت اصلی خواهد بود.فناوری ذخایر زیرزمینی گازطبیعی نقش مهمی را در كاهش انتشار گازهای گلخانه ای ایفا می كند. بنابراین بررسی مداوم و به روز ذخایر زیرزمینی برای كاهش CO2 ضروری به نظر می رسد.گروه های مطالعاتی این كمیته عبارتند از:

• فعالیت های اصلی UGS
• مقایسه كیفی در UGS
• كاهش اثرات ایمنی و محیط زیست ساختمان و عملیات UGS

• انتقال گازطبیعی

در این كمیته اطلاعات مربوط به وضعیت فناوری و اقتصاد خط لوله انتقال گاز جمع آوری می شود. اطمینان از تأمین گاز (امنیت تأمین)، مسائل ایمنی و زیست محیطی و كاهش هزینه، مواردی هستند كه باید مورد توجه اعضای این كمیته قرار گیرند. نظربه این كه عملكرد از نكات مورد توجه مقررات گذاران در این بخش است واژه «به من اطمینان بدهید» به واژه «به من نشان بدهید» تغییر یافته است.شركت های انتقال دهنده گاز باید بهترین شیوه ها را برای عملیات خطوط لوله به كار ببرند و نكات ایمنی، مسائل زیست محیطی و ملاحظات اقتصادی را در عملكرد شبكه های انتقال بهینه نمایند.گروه های مطالعاتی این كمیته عبارتند از:

• طول عمر شبكه
• بررسی دسترسی شخص ثالث و كدهای بین المللی
• مشكلات روبه افزایش در ایجاد زیربنا
• توزیع گازطبیعی
موضوع كاری این كمیته بررسی و تأمین اطلاعات درباره فناوری و اقتصاد خطوط لوله توزیع گاز است، اطمینان از تأمین گاز، مسائل ایمنی و محیط زیست و هم چنین كاهش هزینه از مواردی هستند كه باید مورد توجه اعضای این كمیته قرار گیرند. شركت های توزیع كننده گاز با مسائل جدیدی مانند آزادسازی، مقررات زدایی و بین المللی سازی بازارها مواجه هستند. مهم ترین نتیجه این روند افزایش هزینه عملیاتی و بهینه سازی سرمایه گذاری با حفظ شرایط ایمنی بالا می باشد.شركت های توزیع كننده گاز باید بهترین شیوه ها را برای عملیات خطوط لوله به كار برند و نكات ایمنی، مسائل محیط زیست را در نظر بگیرند و ملاحظات اقتصادی را در عملكرد شبكه های توزیع بهینه نمایند.گروه های مطالعاتی این كمیته عبارتند از:

• مدیریت یك پارچه خطوط شبكه و توزیع گاز
• اجرای اقدامات پیشرو برای ساختمان، نگه داری و عملیات سیستم توزیع گاز
• كاربری گازطبیعی
اعضای این كمیته موظفند اطلاعات مربوط به فناوری جدید كاربرد گازطبیعی در مصارف خانگی،تجاری و صنعتی را تهیه و بررسی نمایند. مسأله مهم توسعه كاربرد گاز با عملكرد بالاتر و به حداقل رساندن انتشار اكسیدهای نیتروژن است . این مسأله برای انواع كاربری از مصرف گازطبیعی برای مصارف خانگی تا كاربردهای صنعتی و نیروگاه ها صادق است و توجه خاصی به تولید تركیبی برق و حرارت شده است، به خصوص در مواردی كه آزادسازی بازارهای گاز و برق انجام شده و پیش بینی نرخ برگشت سرمایه (Combined Heat and Power)CHP مشكل است این مسأله باید بیشتر مورد توجه قرار گیرد.شایان ذكر است این كاربری گازطبیعی با بازدهی بالا به نحوی كه انتشار گازهای گلخانه ای كاهش یابد استفاده نشده است.ارائه مثال هایی از اجرای موفقیت آمیز CHP صنعتی، Mini CHP در بازارهای تجاری و Micro CHP در مصارف خانگی می تواند عامل مهمی برای توسعه بیشتر و استفاده این وسایل در آینده باشد، هم چنان كه در گزارش های IGU نیز ذكر شده است به دلیل سازگاری با مسائل زیست محیطی گازطبیعی به خصوص برای استفاده در صنایع بسیار مورد توجه است. بنابراین كمیته كاربری گازطبیعی طیف نسبتا متفاوتی از فعالیت های اصلی و ویژه را پوشش می دهد.گروه های مطالعاتی این كمیته عبارتند از:

• كاربری های صنعتی
• كاربری های خانگی و تجاری
• گازطبیعی برای وسایط نقلیه (NGV)
• انرژی های توزیع شده، از CHP تا تولید همزمان میكرو
• كمیته برنامهA: توسعه پایدار

گروه كمیته برنامه A به سیستم مدیریت IGU برنامه های ویژه ای برای شركت در سمینارهای منطقه ای و جهانی كه به وسیله سازمان ملل یا دیگر سازمان های بین المللی برگزار می شود پیشنهاد خواهد كرد، تا برمصرف بیشتر و فعالانه تر گازطبیعی برای توسعه پایدار منطقه ای و جهانی تأكید شود.با توجه به شرایط محیطی و تصمیم گیری های (Coordination commitee) CC كمیته برنامه A برنامه و دستورالعمل هایی برای WGC آینده تهیه خواهد نمود.به این كمیته هماهنگی نمایندگانی از تیم مدیریت IGU (به عنوان مثال دبیركل و سازمان مالی و اجرایی و معاون رئیس كمیته هماهنگی ملحق خواهند شد).گروه های مطالعاتی این كمیته عبارتند از:

• جایگاه وارتقای گاز به عنوان سوخت منتخب پیشگام در سیستم انرژی پایدار
• ارتقا و انتشار دانش فنی و فناوری
• جذب علائق جوامع و اجتماعات به فعالیت های اصلی IGU
• كمیته برنامه B: استراتژی، اقتصاد و مقررات
كار اصلی كمیته برنامه B (WOC سابق) تعیین مقولات اصلی در مورد مقررات گذاری، نقش مقررات گذاران ملی و دیگر عناوین اجتماعی/ اقتصادی است كه در حال حاضر مورد علاقه جامعه جهانی گاز می باشد. بخشی از كار این برنامه جمع آوری اطلاعات درباره ی موارد فوق از اعضای مختلف IGU، طبقه بندی و قراردادن آن ها در اختیار اعضای IGU می باشد كه از طرف internet یا انتشارات IGU عملی خواهد شد.مقررات گذاری بر انتقال و توزیع انرژی به مقوله ای مؤثر بر صنعت گاز در سطح جهان تبدیل شده است. برای صنعت مفید خواهد بود كه از فراز و نشیب سیستم های مختلف مقررات گذاری در دنیا مطلع شود. براین اساس می توان گفت وگوهای میان اعضا و مجامع مربوط در نقاط مختلف دنیا برقرار كود. این امر باعث افزایش آگاهی مقررات گذاران درباره ی نیاز به تحقیقات در ایمنی،محیط زیست و جنبه های كارایی انرژی خواهد بود و در عین حال در خدمت نیازهای مشتریان نیز می باشد. فعالیت جاری جمع آوری اطلاعات درباره توسعه واقعی صنعت گاز در كشورهای عضو به قوت خود باقی خواهد بود. برنامه فوق العاده ICT با نظر ریاست آتی IGU در این كمیته ادامه خواهد یافت، اما جمع آوری آمار توسط IGU كه قبلا توسط 9Woc انجام می شد دیگر در این كمیته صورت نمی گیرد، زیرا مجامع بین المللی دیگری این كار را به خوبی انجام می دهند. نمایندگانی از تیم مدیریتی IGU می توانند به این كمیته ملحق شوند.گروه های مطالعاتی این كمیته عبارتند از:

• چارچوب مقرراتی و مالیات گذاری در صنعت گاز
• جریان های اصلی و چالش ها در بخش عرضه
• روند بخش ها در صنعت گاز
• كمیته برنامهC : بازارهای در حال توسعه گازطبیعی

كار اصلی این كمیته (10Woc سابق) نشان دادن توسعه گاز در كشورهای در حال توسعه و پیشنهاد و زمینه سازی برای اقدام IGU در كشورهای در حال توسعه برای فعالیت هایی مثل برگزاری سمینار و انتقال فناوری به این كشورها می باشد. كمیته برنامه C باید جمع آوری اطلاعات به منظور حمایت از گازسوز كردن نیروگاه ها را انجام دهد،زیرا هنوز 30 درصد جمعیت جهان به برق دسترسی ندارند. این كمیته باید رویدادهای منطقه ای را نیز به اطلاع اعضا برساند یا پیشنهاد برگزاری آنها را بدهد. كمیته برنامه C نمایندگانی از تیم مدیریتی IGU می تواند به این كمیته ملحق شوند.گروه مطالعاتی این كمیته عبارت است از: پایش و تجزیه و تحلیل توسعه بازار گاز در كشورهای در حال توسعه (چه شروع و چه توسعه گاز)

• كمیته برنامه D: LNG

مبحث LNG برای TF_B دارای اهمیت بسیار زیادی است. برای كمیته های كاری یك تا پنج، هماهنگی با سازمان های بین المللی LNG نیز یك وظیفه مهم است. كنفرانس ها و نمایشگاه های مهم LNG_X هر سه سال یك بار به وسیله كمیته برگزار كننده ویژه، سازمان دهی می شود.كنفرانس 14LNG در ماه مارس 2004 در دوحه قطر برگزار شد و كمیته اجرایی IGU در بهار 2004 در ارتباط با این كنفرانس نشستی داشت. نمایندگانی از مؤسسه فناوری گاز آمریكا (Gas Technology Institute) مؤسسه بین المللی اعضا (International Institution for Refrigeration) و IGU در این نشست حضور داشتند و كمیته هدایت كننده را تشكیل می دادند. دبیر دائمی كمیته برگزار كننده و ریاست كنفرانس های با شماره زوج توسط IGU تعیین می شوند. كمیته برنامه نیز به وسیله «مؤسسه بین المللی اعضا» سرپرستی می شود. داده های ارزشمند در قسمت پایین دستی زنجیرهLNG به وسیله سازان های GII_GNL تهیه می شود. برای جلوگیری از دوباره كاری كمیته برنامه D با دیگر سازمان های LNG هماهنگی می نماید.

اهداف ایجاد كمیته برنامه D عبارتند از:

•تعیین یك یا تعدادی نماینده برای كمیته برنامه كنفرانس LNGX
•پیشنهاد موضوعات و شركت فعال نمایندگان خود در تهیه برنامه كنفرانس آیندهLNGX
•هماهنگی با GII-GNL و دیگر سازمان های مربوط به LNG
•تهیه و ارائه گزارش در آخرین كنفرانس LNG و توسعه فناوری آن در كنفرانس جهانی گاز بعدی
•بررسی LNG در زنجیره گاز در تغییر كمیته های كاری یك تا پنج
•بحث و تحقیق درباره موضوعات LNG كه مورد توجه ویژه اعضای IGU است.بحث های ویژه در رابطه با LNG ممكن است به وسیله دیگر كمیته های IGU و تحت سرپرستی و با هماهنگی Coordination Commitee انجام شود.گروه مطالعاتی این كمیته عبارت است از:

روند تجارت LNG بین فعالان موجود و جدیدالورودها و نیز نقش استراتژیك LNG در توسعه تجارت بین منطقه ای.

شرکت پناه صنعت پارت

 

تهران اشرفی اصفهانی فرزانه غربی به طرف همت غرب جنب کلانتربی باغ فیض

 

021-44620467-9

 

info@panahsanat.com

مهمترین خبرهاتبلیغات در صفحه اول گوگل,ماژول تاریخ قمری برای وردپرس,تست سرعت,باز کردن لوله توالت,درب ضد صدا,اسباب بازی کودک,درب با روکش چرم,تست سرعت وایمکس مبین نت,لوله کشی آب و فاضلاب,ثبت دامنه .آی آر,طراحی وب سایت حرفه ای,حوله لباسی,قیمت طراحی کاتالوگ,اسباب بازی ربات,فلوکولانت های آنیونی و کاتیونی,وکیل وصول چک,ماژول درج اتوماتیک مطلب,ثبت دامنه .com,اسباب بازی ظروف آشپزخانه,درب ضد سرقت,ساعت متحرک جوملا,خبرگزاری اتوماتیک,طراحی اپلیکیشن اندروید,باز کردن لوله فاضلاب,اسباب بازی کوکی,اسباب بازی ست,xvhpd shdj,حوله گلبافت,حفاری چاه,طراحی اپلیکیشن موبایل,هاست لینوکس,IRO-65,طراحی سایت رایگان,طراحی سایت خبری,طراحی سايت با جوملا,درب ضد سرقت دولنگه,کد تاریخ شمسی,پرکلراتیلن,طراحی سایت حرفه ای,تبلیغات گوگل,قیمت تبلیغات گوگل,خدمات لوله بازکنی,طراحی سایت حرفه ای,سنگ شکن فکی,درب های ضد سرقت,اسباب بازی نظامی,سایت های آماده,درب اتاق,ماژول تاریخ شمسی جوملا 3,کد ساعت متحرک,کمپ ترک اعتیاد بانوان,پنل پیامک,لوله بازکن,کد تاریخ جلالی,مشاوره حقوقی,وکیل پایه یک دادگستری,g,gi fhc;kd,پخش زنده حرم امام رضا,طراحی اتاق عقد,کد تاریخ میلادی,باز کردن لوله,اسباب بازی شارژی,طراحی کارت ویزیت,گوگل ادوردز,کوپلیمرهای E.O/PO,طراحی اپلیکیشن,میزبانی وب,پنل ارسال پیام کوتاه,گرفتگی لوله,درب چرم,ماژول خبرگزاری اتوماتیک جوملا,پارکت,هوشمند سازی ساختمان,مصالحه,اسباب بازی ماشین,کد ساعت جاوا,قیمت طراحی سایت حرفه ای,گرفتگی توالت ایرانی,تاسیسات ساختمان,پنل پیام کوتاه,اسباب بازی هلیکوپتر,ماژول تاریخ جوملا,طراحی سایت فوری,محصولات پلیمری,MIBC-F,سایت آماده,درب داخلی,وصول مطالبات,ساعت برای جوملا,ساعت جاوا,درب ضد آب,سنگ شکن فکی,تبلیغات در سایت گوگل,گرفتگی لوله فاضلاب,مواد اولیه صنایع,لوله بازکنی در شمال تهران,ماسه شور,خانه هوشمند,واردات از کشور چین,لوله بازکنی در تهران,ابزار تاریخ میلادی,هاست ویندوز,اسباب بازی فضایی,اسباب بازی کشتی,آموزش جوملا,خرید اسباب بازی کودکان,تخلیه چاه,مشاوره حقوقی,طراحی کاتالوگ,درب ضد سرقت با قیمت ارزان,ثبت دامنه .کام,اسباب بازی,سیسمونی نوزاد,ارسال انبوه,لوله بازکنی شبانه روزی,تصاویر آنلاین و مستقیم حرم امام رضا,پرکلرواتیلن,وکیل ملکی,کد ساعت متنی,کفپوش چوبی,ماژول تاریخ شمسی برای وردپرس,واردات از چین,پادری,حرم امام رضا,درب ضد سرقت cnc,نوار نقاله,طراحی کاتالوگ,پنل اس ام اس,درب ضد سرقت لابی,درب ایمنی اتاق سرور,طراحی چهره با سیاه قلم,اسباب بازی اسپایدرمن بتمن سوپرمن,چاه بازکن,رفع گرفتگی سیفون,لوله باز کنی,اسباب بازی دخترانه,هاستینگ,قیمت طراحی سایت,کفساز کاتونی,اسباب بازی عمده,پارکت چوبی,تاريخ كود العربية,اسباب بازی پسرانه,پلی ال,خرید مواد اولیه صنایع,وکیل مواد مخدر,خرید مواد شیمیایی,کد ساعت,ماژول تاریخ شمسی,تصاویر صفحه اول روزنامه ها,حوله آرم دار,کد تاریخ برای وبلاگ,حوله پالتویی,ابزار تاریخ قمری,کد تاریخ عربی,اسکریپت خبرگزاری اتوماتیک,کد ساعت برای وبلاگ,حوله کودک,طراحی چهره با تور,قطعات یدکی سنگ شکن,تست اینترنت,ثبت دامنه,اسباب بازی فلزی,اسباب بازی نوزاد,طراحی سایت آماده,طراحی لوگو,درب ضد سرقت برجسته,بشکه,اسباب بازی موتور,پخش زنده کانال های رادیو,حوله حمام,طراحی سایت املاک,تعمیرات توالت فرنگی,پنل ارسال اس ام اس,درب ضد سرقت ایرانی,وکیل مهاجرت,خرید عمده اسباب بازی,اسباب بازی باربی,درب چوبی,طراحی کاتالوگ حرفه ای,اسباب بازی پهباد,لایروبی چاه,طراحی سایت مذهبی,تبلیغات گوگل,کد ساعت دیجیتال,وکیل خانواده,ماسه شور,مواد شیمیایی,اسباب بازی قطار,خرید محصولات پتروشیمی,درب,وکیل بین الملل,سرعت اینترنت,طراحی کاتالوگ,پنل ارسال پیامک,اسباب بازی دارت,پرده برقی,درب روکش چرمی,طراحی سایت فروشگاهی,لوله بازکنی 24 ساعته,وکیل مصالحه,اسباب بازی لوازم خانه,اتاق کودک,حوله دست,حوله مارک دار,گرفتگی توالت,حوله نوزادی,واردات اسباب بازی,حوله تبلیغاتی,کد تاریخ قمری,طراحی سایت شخصی,ماژول تاریخ انگلیسی,تبلیغ گوگل,فروش عمده اسباب بازی,کد تاریخ برای وبلاگ,حوله زنانه و مردانه,تخلیه چاه در تهران,پرکلر اتیلن,تست سرعت دانلود,اسباب بازی عروسکی,وکیل خانواده,قیمت طراحی وب سایت,ماژول تاریخ ایرانی,کفپوش,تقويت كننده آنتن موبايل,تست سرعت اینترنت,درب ایمنی,ماژول تاریخ عربی,طراحی سایت ارزان,ماژول ساعت جوملا 3,گرفتگی تولت فرنگی,تست سرعت اینترنت رایتل,ابزار نمایش ساعت در وبلاگ,خبرگزاری اتوماتیک جوملا,ابزار تاریخ شمسی,طراحی سایت در 24 ساعت,طراحی سايت با جوملا,اسباب بازی عروسک,تبلیغات در گوگل,اسباب بازی فوتبال دستی,پارکت طرح چوب,نونیل فنل,درب ایمنی اتاق مانیتورینگ,تست سرعت وایمکس ایرانسل,درب ایمنی دیتاسنتر,ساعت java,درب ایمنی اتاق سرور,ابزار ساعت بلاگفا,درب ضد سرقت mdf,کد تاریخ شمسی جاوا,پخش عمده اسباب بازی,طراحی سایت خبرگزاری,تعمیرات توالت,تست سرعت اینترنت adsl,اسباب بازی چینی,صادرات مواد شیمیایی,آمفوتری,آموزش طراحی سایت,خبر گزاری اتوماتیک جوملا,کفپوش لمینیت,درب ضد حریق,ماژول خبرگزاری اتوماتیک برای جوملا,تست سرعت اینترنت مخابرات,حوله تن پوش بزرگسال,طراحی سایت فروشگاه اینترنتی,ابزار نمایش ساعت,تست سرعت اینترنت پارس آنلاین,در ضد سرقت,سنگ شکن,ثبت دامنه .ir,لوله بازکنی فوری,لوازم اتاق کودک,اسباب بازی هواپیما,کد ساعت برای وردپرس,طراحی سایت صنعتی,بشکه پرکلرواتیلن,طراحی چهره,تقويت آنتن موبايل,طراحی کاتالوگ تبلیغاتی,وکیل چک و سفته,PINE OIL,حوله یکبار مصرف,آموزش طراحی وب سایت با جوملا,پنل ارسال sms,پنل sms,اسباب بازی تفنگ,پیچ و مهره,محصولات پتروشیمی,نمونه طراحی کاتالوگ,طراحی سایت 24 ساعته,موکت,باز کردن چاه توالت,کد تاریخ قمری جاوا,وب سایت ارزان,درب ضد سرقت ترک,درب ضد سرقت با قیمت مناسب,اسباب بازی باطری باتری,پخش زنده کانال های رادیو و تلویزیون,لوله بازکنی,قیمت طراحی سایت فروشگاه اینترنتی,نوار نقاله,پنل ارسال انبوه اس ام اس,پهباد,ماژول ساعت برای جوملا,حوله عروسکی,کالکتور,تست سرعت اینترنت شاتل,حوله کاغذی,خبرگزاری اتوماتیک برای جوملا,لوریل الکل اتوکسیله,سنگ شکن,گرفتگی فاضلاب,طراحی برنامه گوشی های هوشمند,مشاوره کیفری,طراحی سایت ارزان,آموزش طراحی وب سایت,پیچ ومهره,باز کردن چاه فاضلاب,درب ضد سرقت چینی,واردات محصول و کالا از کشور چین,اسباب بازی کوکی,طراحی سایت مداحی,آنیونی,پخش زنده کانال های تلویزیون,حوله بچه گانه,اسباب بازی پلیسی,اسباب بازی موزیکال,کد ساعت برای وب سایت,لوله باز کن,واردات مواد شیمیایی,گرفتگی چاه,حوله عروس و داماد,