تهران اشرفی اصفهانی فرزانه غربی به طرف همت غرب جنب کلانتربی باغ فیض

021-44620467-9

info@panahsanat.com

 

 

 

 

 

انگلیسی 

  • img01.jpg
  • img1.jpg
  • img3.jpg
  • img4.JPG

اتحادیه بین المللی گاز


براساس ماده واحده مصوب در تاریخ 1362.2.18 در مجلس شورای اسلامی به شركت ملی گاز ایران اجازه داده شد كه به عضویت خود در این اتحادیه ادامه دهد و حق عضویت مربوط را بپردازد. این قانون در تاریخ 1362.2.20 به تأیید شورای نگهبان رسید30. نفر نیز به عنوان اعضای ایرانی كمیته های كاری و برنامه ریزی برای دوره 2006-2003 پس از دریافت حكم از سوی مدیریت شركت ملی گاز به اتحادیه بین المللی گاز معرفی شدند. مطلبی كه پیش رو دارید اهداف و فعالیت های این اتحادیه است.

اتحادیه بین المللی گاز (International Gas Union) در سال 1931 تأسیس شد. این اتحادیه یك سازمان غیر انتفاعی جهانی است كه در ویوو (vevey) سویس ثبت شده است و دبیرخانه آن در شهر Hoer Sholm دانمارك قرار دارد. هدف از تأسیس آن ارتقای سطح فناوری و رشد اقتصادی در صنعت گاز است. برای رسیدن به این هدف IGU در زمینه های مختلف اقتصادی، فناوری، ایمنی، زیست محیطی، تجارت جهانی گاز، قانونمندی، مشتری مداری، ارتباط مؤثر و فعال بین اعضا و سازمان های وابسته فعالیت می نماید.اعضای IGU انجمن ها و شركت های صنایع گاز از 67 كشور می باشند. این اتحادیه با بسیاری از سازمان ها و نهادهای بین المللی همكاری و مشاركت نزدیك دارد.

سازمان كاری IGU تلاش می كند در تحقیقات خود تمامی ابعاد صنعت گاز از اكتشاف تا تولید گازطبیعی (در دریا و خشكی)، انتقال گازطبیعی با خط لوله یا حمل ونقل با تانكر، سیستم های توزیع و احتراق گاز در نقطه مصرف را مدنظر قرار دهد.(World Gas Confrence) از جمله فعالیت های این اتحادیه برگزاری كنفرانس جهانی گاز است كه هر سه سال یك بار در كشورهای مختلف برگزار می شود. اولین كنفرانس جهانی گاز در سال 1931 در لندن و بیست و دومین دوره آن نیز در ژوئن 2003 در توكیو ژاپن برگزار شد. در این دوره هشت نفر از نمایندگان شركت ملی گاز ایران شركت داشتند. موضوع های مورد بررسی در این كنفرانس ها می توانند متفاوت باشند اما برای دوره 2006-2003 (بیست و سومین كنفرانس جهانی گاز) كه قرار است در هلند برگزار شود كمیته های كاری و برنامه ریزی زیر فعالیت خواهند داشت:

• اكتشاف و تولید گازطبیعی
• ذخایر زیرزمینی گازطبیعی
• انتقال گازطبیعی
• توزیع گازطبیعی
• كاربری گازطبیعی
• توسعه پایدار
• استراتژی، اقتصاد و مقررات
• بازارهای در حال توسعه گازطبیعی
• LNG وظایف هر یك از كمیته های اختصاصی فوق به شرح ذیل می باشند:

• اكتشاف و تولید گازطبیعی

موضوع كمیته كاری اكتشاف و تولید گازطبیعی بررسی و گردآوری اطلاعات مربوط به روش های اكتشاف و تولید گاز می شود. در این كمیته آخرین اطلاعات مربوط به توسعه مناطق غنی از گاز برای اكتشاف و استخراج گسترده تر و توسعه تولید گاز و پیگیری پیشرفت های اقتصادی و فناوری تجارت گاز بررسی می شود.به عنوان نمونه مسائلی مانند فناوری كشف غیرمستقیم گاز و توسعه زمین شناسی و فناوری مدل سازی ژئوشیمیایی برای حوضچه های رسوبی باید مورد توجه قرار گیرد. ذخایر هیدارت های طبیعی (Natural Hydrates) فرصت بسیار بزرگی را ایجاد كرده و مناطق وجود آن ها باید شناسایی شوند. به دلیل افزایش هزینه مؤثر و توسعه فناوری تولید و انتقال گاز، منابع گاز دوباره در جهان مورد توجه قرار گرفته اند.امروزه بهینه سازی برداشت از ذخایر گاز و كاربرد فناوری بازیابی گاز نقش مهمی را در تولید گاز ایفا می كند. لازم است كه اطلاعات موردنیاز برای كارآیی فناوری های جدید در تمام صنایع در دسترس باشند.گروه های مطالعاتی این كمیته عبارتند از:

• مهمترین میدان های گازی دنیا
• افق های جدید برای اكتشاف، تولید و تصفیه گاز
• ذخایر زیرزمینی گازطبیعی
این كمیته آخرین اطلاعات مربوط به پیشرفت احتمالی فناوری ذخایر زیرزمینی گازطبیعی را بررسی می كند. ذخایر زیر زمینی یكی از عوامل مهم هزینه در زنجیره گازطبیعی به شمار می رود.كاهش هزینه در فازهای ذخیره یكی از عوامل مهم قابل رقابت است. در بازارهای اروپا و آمریكای شمالی بهینه سازی و كاهش هزینه عملیات و نگه داری اساس فعالیت ها محسوب می شود.در آمریكای جنوبی، آسیا و آفریقا اكتشاف و احداث فعالیت اصلی خواهد بود.فناوری ذخایر زیرزمینی گازطبیعی نقش مهمی را در كاهش انتشار گازهای گلخانه ای ایفا می كند. بنابراین بررسی مداوم و به روز ذخایر زیرزمینی برای كاهش CO2 ضروری به نظر می رسد.گروه های مطالعاتی این كمیته عبارتند از:

• فعالیت های اصلی UGS
• مقایسه كیفی در UGS
• كاهش اثرات ایمنی و محیط زیست ساختمان و عملیات UGS

• انتقال گازطبیعی

در این كمیته اطلاعات مربوط به وضعیت فناوری و اقتصاد خط لوله انتقال گاز جمع آوری می شود. اطمینان از تأمین گاز (امنیت تأمین)، مسائل ایمنی و زیست محیطی و كاهش هزینه، مواردی هستند كه باید مورد توجه اعضای این كمیته قرار گیرند. نظربه این كه عملكرد از نكات مورد توجه مقررات گذاران در این بخش است واژه «به من اطمینان بدهید» به واژه «به من نشان بدهید» تغییر یافته است.شركت های انتقال دهنده گاز باید بهترین شیوه ها را برای عملیات خطوط لوله به كار ببرند و نكات ایمنی، مسائل زیست محیطی و ملاحظات اقتصادی را در عملكرد شبكه های انتقال بهینه نمایند.گروه های مطالعاتی این كمیته عبارتند از:

• طول عمر شبكه
• بررسی دسترسی شخص ثالث و كدهای بین المللی
• مشكلات روبه افزایش در ایجاد زیربنا
• توزیع گازطبیعی
موضوع كاری این كمیته بررسی و تأمین اطلاعات درباره فناوری و اقتصاد خطوط لوله توزیع گاز است، اطمینان از تأمین گاز، مسائل ایمنی و محیط زیست و هم چنین كاهش هزینه از مواردی هستند كه باید مورد توجه اعضای این كمیته قرار گیرند. شركت های توزیع كننده گاز با مسائل جدیدی مانند آزادسازی، مقررات زدایی و بین المللی سازی بازارها مواجه هستند. مهم ترین نتیجه این روند افزایش هزینه عملیاتی و بهینه سازی سرمایه گذاری با حفظ شرایط ایمنی بالا می باشد.شركت های توزیع كننده گاز باید بهترین شیوه ها را برای عملیات خطوط لوله به كار برند و نكات ایمنی، مسائل محیط زیست را در نظر بگیرند و ملاحظات اقتصادی را در عملكرد شبكه های توزیع بهینه نمایند.گروه های مطالعاتی این كمیته عبارتند از:

• مدیریت یك پارچه خطوط شبكه و توزیع گاز
• اجرای اقدامات پیشرو برای ساختمان، نگه داری و عملیات سیستم توزیع گاز
• كاربری گازطبیعی
اعضای این كمیته موظفند اطلاعات مربوط به فناوری جدید كاربرد گازطبیعی در مصارف خانگی،تجاری و صنعتی را تهیه و بررسی نمایند. مسأله مهم توسعه كاربرد گاز با عملكرد بالاتر و به حداقل رساندن انتشار اكسیدهای نیتروژن است . این مسأله برای انواع كاربری از مصرف گازطبیعی برای مصارف خانگی تا كاربردهای صنعتی و نیروگاه ها صادق است و توجه خاصی به تولید تركیبی برق و حرارت شده است، به خصوص در مواردی كه آزادسازی بازارهای گاز و برق انجام شده و پیش بینی نرخ برگشت سرمایه (Combined Heat and Power)CHP مشكل است این مسأله باید بیشتر مورد توجه قرار گیرد.شایان ذكر است این كاربری گازطبیعی با بازدهی بالا به نحوی كه انتشار گازهای گلخانه ای كاهش یابد استفاده نشده است.ارائه مثال هایی از اجرای موفقیت آمیز CHP صنعتی، Mini CHP در بازارهای تجاری و Micro CHP در مصارف خانگی می تواند عامل مهمی برای توسعه بیشتر و استفاده این وسایل در آینده باشد، هم چنان كه در گزارش های IGU نیز ذكر شده است به دلیل سازگاری با مسائل زیست محیطی گازطبیعی به خصوص برای استفاده در صنایع بسیار مورد توجه است. بنابراین كمیته كاربری گازطبیعی طیف نسبتا متفاوتی از فعالیت های اصلی و ویژه را پوشش می دهد.گروه های مطالعاتی این كمیته عبارتند از:

• كاربری های صنعتی
• كاربری های خانگی و تجاری
• گازطبیعی برای وسایط نقلیه (NGV)
• انرژی های توزیع شده، از CHP تا تولید همزمان میكرو
• كمیته برنامهA: توسعه پایدار

گروه كمیته برنامه A به سیستم مدیریت IGU برنامه های ویژه ای برای شركت در سمینارهای منطقه ای و جهانی كه به وسیله سازمان ملل یا دیگر سازمان های بین المللی برگزار می شود پیشنهاد خواهد كرد، تا برمصرف بیشتر و فعالانه تر گازطبیعی برای توسعه پایدار منطقه ای و جهانی تأكید شود.با توجه به شرایط محیطی و تصمیم گیری های (Coordination commitee) CC كمیته برنامه A برنامه و دستورالعمل هایی برای WGC آینده تهیه خواهد نمود.به این كمیته هماهنگی نمایندگانی از تیم مدیریت IGU (به عنوان مثال دبیركل و سازمان مالی و اجرایی و معاون رئیس كمیته هماهنگی ملحق خواهند شد).گروه های مطالعاتی این كمیته عبارتند از:

• جایگاه وارتقای گاز به عنوان سوخت منتخب پیشگام در سیستم انرژی پایدار
• ارتقا و انتشار دانش فنی و فناوری
• جذب علائق جوامع و اجتماعات به فعالیت های اصلی IGU
• كمیته برنامه B: استراتژی، اقتصاد و مقررات
كار اصلی كمیته برنامه B (WOC سابق) تعیین مقولات اصلی در مورد مقررات گذاری، نقش مقررات گذاران ملی و دیگر عناوین اجتماعی/ اقتصادی است كه در حال حاضر مورد علاقه جامعه جهانی گاز می باشد. بخشی از كار این برنامه جمع آوری اطلاعات درباره ی موارد فوق از اعضای مختلف IGU، طبقه بندی و قراردادن آن ها در اختیار اعضای IGU می باشد كه از طرف internet یا انتشارات IGU عملی خواهد شد.مقررات گذاری بر انتقال و توزیع انرژی به مقوله ای مؤثر بر صنعت گاز در سطح جهان تبدیل شده است. برای صنعت مفید خواهد بود كه از فراز و نشیب سیستم های مختلف مقررات گذاری در دنیا مطلع شود. براین اساس می توان گفت وگوهای میان اعضا و مجامع مربوط در نقاط مختلف دنیا برقرار كود. این امر باعث افزایش آگاهی مقررات گذاران درباره ی نیاز به تحقیقات در ایمنی،محیط زیست و جنبه های كارایی انرژی خواهد بود و در عین حال در خدمت نیازهای مشتریان نیز می باشد. فعالیت جاری جمع آوری اطلاعات درباره توسعه واقعی صنعت گاز در كشورهای عضو به قوت خود باقی خواهد بود. برنامه فوق العاده ICT با نظر ریاست آتی IGU در این كمیته ادامه خواهد یافت، اما جمع آوری آمار توسط IGU كه قبلا توسط 9Woc انجام می شد دیگر در این كمیته صورت نمی گیرد، زیرا مجامع بین المللی دیگری این كار را به خوبی انجام می دهند. نمایندگانی از تیم مدیریتی IGU می توانند به این كمیته ملحق شوند.گروه های مطالعاتی این كمیته عبارتند از:

• چارچوب مقرراتی و مالیات گذاری در صنعت گاز
• جریان های اصلی و چالش ها در بخش عرضه
• روند بخش ها در صنعت گاز
• كمیته برنامهC : بازارهای در حال توسعه گازطبیعی

كار اصلی این كمیته (10Woc سابق) نشان دادن توسعه گاز در كشورهای در حال توسعه و پیشنهاد و زمینه سازی برای اقدام IGU در كشورهای در حال توسعه برای فعالیت هایی مثل برگزاری سمینار و انتقال فناوری به این كشورها می باشد. كمیته برنامه C باید جمع آوری اطلاعات به منظور حمایت از گازسوز كردن نیروگاه ها را انجام دهد،زیرا هنوز 30 درصد جمعیت جهان به برق دسترسی ندارند. این كمیته باید رویدادهای منطقه ای را نیز به اطلاع اعضا برساند یا پیشنهاد برگزاری آنها را بدهد. كمیته برنامه C نمایندگانی از تیم مدیریتی IGU می تواند به این كمیته ملحق شوند.گروه مطالعاتی این كمیته عبارت است از: پایش و تجزیه و تحلیل توسعه بازار گاز در كشورهای در حال توسعه (چه شروع و چه توسعه گاز)

• كمیته برنامه D: LNG

مبحث LNG برای TF_B دارای اهمیت بسیار زیادی است. برای كمیته های كاری یك تا پنج، هماهنگی با سازمان های بین المللی LNG نیز یك وظیفه مهم است. كنفرانس ها و نمایشگاه های مهم LNG_X هر سه سال یك بار به وسیله كمیته برگزار كننده ویژه، سازمان دهی می شود.كنفرانس 14LNG در ماه مارس 2004 در دوحه قطر برگزار شد و كمیته اجرایی IGU در بهار 2004 در ارتباط با این كنفرانس نشستی داشت. نمایندگانی از مؤسسه فناوری گاز آمریكا (Gas Technology Institute) مؤسسه بین المللی اعضا (International Institution for Refrigeration) و IGU در این نشست حضور داشتند و كمیته هدایت كننده را تشكیل می دادند. دبیر دائمی كمیته برگزار كننده و ریاست كنفرانس های با شماره زوج توسط IGU تعیین می شوند. كمیته برنامه نیز به وسیله «مؤسسه بین المللی اعضا» سرپرستی می شود. داده های ارزشمند در قسمت پایین دستی زنجیرهLNG به وسیله سازان های GII_GNL تهیه می شود. برای جلوگیری از دوباره كاری كمیته برنامه D با دیگر سازمان های LNG هماهنگی می نماید.

اهداف ایجاد كمیته برنامه D عبارتند از:

•تعیین یك یا تعدادی نماینده برای كمیته برنامه كنفرانس LNGX
•پیشنهاد موضوعات و شركت فعال نمایندگان خود در تهیه برنامه كنفرانس آیندهLNGX
•هماهنگی با GII-GNL و دیگر سازمان های مربوط به LNG
•تهیه و ارائه گزارش در آخرین كنفرانس LNG و توسعه فناوری آن در كنفرانس جهانی گاز بعدی
•بررسی LNG در زنجیره گاز در تغییر كمیته های كاری یك تا پنج
•بحث و تحقیق درباره موضوعات LNG كه مورد توجه ویژه اعضای IGU است.بحث های ویژه در رابطه با LNG ممكن است به وسیله دیگر كمیته های IGU و تحت سرپرستی و با هماهنگی Coordination Commitee انجام شود.گروه مطالعاتی این كمیته عبارت است از:

روند تجارت LNG بین فعالان موجود و جدیدالورودها و نیز نقش استراتژیك LNG در توسعه تجارت بین منطقه ای.

شرکت پناه صنعت پارت

 

تهران اشرفی اصفهانی فرزانه غربی به طرف همت غرب جنب کلانتربی باغ فیض

 

021-44620467-9

 

info@panahsanat.com

مهمترین خبرهاواردات از چین,لوازم اتاق کودک,طراحی سایت خبرگزاری,ابزار تاریخ قمری,طراحی سایت آماده,تست سرعت اینترنت,PINE OIL,طراحی برنامه گوشی های هوشمند,اسباب بازی اسپایدرمن بتمن سوپرمن,ابزار نمایش ساعت در وبلاگ,طراحی سایت صنعتی,تخلیه چاه,کد تاریخ جلالی,طراحی سایت مذهبی,کالکتور,گرفتگی چاه,درب ایمنی دیتاسنتر,لوله بازکنی شبانه روزی,کد تاریخ میلادی,طراحی اتاق عقد,سایت آماده,درب ضد سرقت برجسته,ساعت java,ثبت دامنه .کام,خبرگزاری اتوماتیک جوملا,کد تاریخ شمسی,MIBC-F,خانه هوشمند,کد ساعت برای وب سایت,آموزش جوملا,کد ساعت جاوا,سایت های آماده,اسباب بازی قطار,کفپوش چوبی,ماژول تاریخ شمسی برای وردپرس,طراحی سایت املاک,قطعات یدکی سنگ شکن,ماژول تاریخ انگلیسی,پنل اس ام اس,طراحی چهره با سیاه قلم,طراحی سایت فروشگاهی,درب ایمنی اتاق سرور,اسکریپت خبرگزاری اتوماتیک,اسباب بازی فلزی,خرید اسباب بازی کودکان,ثبت دامنه .ir,اسباب بازی ست,اسباب بازی عمده,درب ایمنی اتاق مانیتورینگ,سیسمونی نوزاد,ماژول خبرگزاری اتوماتیک جوملا,آموزش طراحی وب سایت,پنل ارسال اس ام اس,کفساز کاتونی,پنل ارسال sms,محصولات پتروشیمی,لوریل الکل اتوکسیله,تبلیغات در سایت گوگل,قیمت طراحی وب سایت,وصول مطالبات,طراحی سايت با جوملا,اسباب بازی شارژی,حوله پالتویی,درب ضد سرقت لابی,وکیل بین الملل,کد ساعت متنی,مواد اولیه صنایع,اسباب بازی پهباد,ماژول تاریخ عربی,طراحی سایت خبری,آمفوتری,لوله بازکنی فوری,تست سرعت اینترنت شاتل,پنل sms,لوله باز کنی,اسباب بازی کودک,قیمت طراحی سایت فروشگاه اینترنتی,ساعت جاوا,ثبت دامنه .com,سنگ شکن,درب ضد سرقت cnc,خرید عمده اسباب بازی,ماسه شور,اسباب بازی پلیسی,اسباب بازی عروسک,تبلیغ گوگل,ساعت متحرک جوملا,پخش زنده حرم امام رضا,وکیل چک و سفته,درب ضد سرقت ترک,پنل ارسال پیامک,سنگ شکن فکی,ماژول ساعت جوملا 3,اسباب بازی کوکی,پادری,اسباب بازی ماشین,تبلیغات در گوگل,حوله حمام,ارسال انبوه,ماژول درج اتوماتیک مطلب,گرفتگی لوله فاضلاب,قیمت تبلیغات گوگل,میزبانی وب,اسباب بازی باطری باتری,وکیل مواد مخدر,موکت,خرید محصولات پتروشیمی,درب ضد سرقت با قیمت مناسب,طراحی اپلیکیشن اندروید,طراحی اپلیکیشن موبایل,لوله بازکن,طراحی سایت شخصی,رفع گرفتگی سیفون,کفپوش,گرفتگی لوله,کد تاریخ عربی,حفاری چاه,پرکلر اتیلن,سنگ شکن,تبلیغات گوگل,طراحی سایت حرفه ای,صادرات مواد شیمیایی,لایروبی چاه,تست سرعت اینترنت مخابرات,طراحی سایت ارزان,حوله تبلیغاتی,اتاق کودک,چاه بازکن,واردات محصول و کالا از کشور چین,واردات اسباب بازی,پلی ال,حرم امام رضا,کوپلیمرهای E.O/PO,مصالحه,تاريخ كود العربية,گرفتگی تولت فرنگی,آنیونی,پیچ و مهره,وکیل مهاجرت,خرید مواد اولیه صنایع,اسباب بازی موتور,طراحی سایت فوری,تخلیه چاه در تهران,وب سایت ارزان,طراحی سایت 24 ساعته,اسباب بازی چینی,بشکه,لوله بازکنی,اسباب بازی نظامی,کفپوش لمینیت,درب ضد آب,ماژول ساعت برای جوملا,طراحی کاتالوگ,وکیل مصالحه,خبر گزاری اتوماتیک جوملا,درب های ضد سرقت,لوله بازکنی در تهران,درب با روکش چرم,قیمت طراحی کاتالوگ,اسباب بازی فوتبال دستی,ماژول تاریخ شمسی,مشاوره کیفری,پخش زنده کانال های رادیو,قیمت طراحی سایت,تست سرعت,اسباب بازی پسرانه,ثبت دامنه .آی آر,تعمیرات توالت,نمونه طراحی کاتالوگ,باز کردن چاه توالت,درب ضد صدا,طراحی چهره با تور,اسباب بازی ربات,تاسیسات ساختمان,پرده برقی,حوله زنانه و مردانه,وکیل خانواده,اسباب بازی,ماژول تاریخ قمری برای وردپرس,درب روکش چرمی,وکیل پایه یک دادگستری,هاستینگ,خبرگزاری اتوماتیک برای جوملا,حوله آرم دار,نونیل فنل,درب ضد سرقت mdf,حوله لباسی,مشاوره حقوقی,درب ضد سرقت چینی,درب اتاق,حوله نوزادی,تعمیرات توالت فرنگی,گوگل ادوردز,لوله بازکنی در شمال تهران,ماژول خبرگزاری اتوماتیک برای جوملا,درب داخلی,کد ساعت متحرک,ماژول تاریخ ایرانی,تقويت آنتن موبايل,کد ساعت دیجیتال,اسباب بازی فضایی,طراحی سایت رایگان,کد ساعت برای وردپرس,باز کردن لوله فاضلاب,گرفتگی توالت ایرانی,فلوکولانت های آنیونی و کاتیونی,مواد شیمیایی,تست سرعت اینترنت رایتل,طراحی سایت فروشگاه اینترنتی,حوله یکبار مصرف,درب چوبی,وکیل خانواده,درب ضد سرقت,حوله مارک دار,آموزش طراحی سایت,درب,باز کردن چاه فاضلاب,اسباب بازی کوکی,هاست ویندوز,طراحی چهره,وکیل وصول چک,وکیل ملکی,حوله تن پوش بزرگسال,حوله کودک,کد تاریخ شمسی جاوا,پهباد,درب ضد سرقت دولنگه,طراحی اپلیکیشن,هوشمند سازی ساختمان,پارکت طرح چوب,اسباب بازی تفنگ,لوله باز کن,واردات مواد شیمیایی,پارکت,ثبت دامنه,پرکلرواتیلن,تست سرعت دانلود,اسباب بازی کشتی,پخش عمده اسباب بازی,پنل پیام کوتاه,حوله بچه گانه,تبلیغات گوگل,ابزار تاریخ میلادی,طراحی کارت ویزیت,خبرگزاری اتوماتیک,طراحی سایت مداحی,محصولات پلیمری,مشاوره حقوقی,پنل ارسال پیام کوتاه,پنل پیامک,پخش زنده کانال های رادیو و تلویزیون,ابزار نمایش ساعت,ابزار ساعت بلاگفا,تست اینترنت,حوله کاغذی,کد تاریخ برای وبلاگ,حوله گلبافت,گرفتگی توالت,اسباب بازی عروسکی,ماژول تاریخ شمسی جوملا 3,کد تاریخ قمری جاوا,طراحی سايت با جوملا,اسباب بازی لوازم خانه,حوله عروسکی,درب ضد سرقت ایرانی,طراحی سایت ارزان,اسباب بازی دارت,نوار نقاله,کد تاریخ قمری,آموزش طراحی وب سایت با جوملا,لوله بازکنی 24 ساعته,پرکلراتیلن,لوله کشی آب و فاضلاب,گرفتگی فاضلاب,فروش عمده اسباب بازی,نوار نقاله,حوله دست,حوله عروس و داماد,اسباب بازی هواپیما,پیچ ومهره,طراحی کاتالوگ تبلیغاتی,بشکه پرکلرواتیلن,کد ساعت,ماژول تاریخ جوملا,تست سرعت وایمکس مبین نت,اسباب بازی هلیکوپتر,تصاویر آنلاین و مستقیم حرم امام رضا,واردات از کشور چین,طراحی کاتالوگ,سنگ شکن فکی,طراحی لوگو,اسباب بازی موزیکال,پخش زنده کانال های تلویزیون,ابزار تاریخ شمسی,پارکت چوبی,خدمات لوله بازکنی,تست سرعت اینترنت adsl,تبلیغات در صفحه اول گوگل,xvhpd shdj,اسباب بازی دخترانه,طراحی کاتالوگ حرفه ای,طراحی سایت در 24 ساعت,طراحی سایت حرفه ای,اسباب بازی نوزاد,IRO-65,اسباب بازی ظروف آشپزخانه,درب ضد سرقت با قیمت ارزان,کد ساعت برای وبلاگ,قیمت طراحی سایت حرفه ای,پنل ارسال انبوه اس ام اس,طراحی کاتالوگ,تست سرعت وایمکس ایرانسل,کد تاریخ برای وبلاگ,درب ضد حریق,ماسه شور,باز کردن لوله توالت,باز کردن لوله,تصاویر صفحه اول روزنامه ها,تست سرعت اینترنت پارس آنلاین,خرید مواد شیمیایی,g,gi fhc;kd,طراحی وب سایت حرفه ای,درب ایمنی اتاق سرور,سرعت اینترنت,کمپ ترک اعتیاد بانوان,تقويت كننده آنتن موبايل,ساعت برای جوملا,درب چرم,اسباب بازی باربی,درب ایمنی,هاست لینوکس,در ضد سرقت,