تهران اشرفی اصفهانی فرزانه غربی به طرف همت غرب جنب کلانتربی باغ فیض

021-44620467-9

info@panahsanat.com

 

 

 

 

 

انگلیسی 

  • img01.jpg
  • img1.jpg
  • img3.jpg
  • img4.JPG

اتحادیه بین المللی گاز


براساس ماده واحده مصوب در تاریخ 1362.2.18 در مجلس شورای اسلامی به شركت ملی گاز ایران اجازه داده شد كه به عضویت خود در این اتحادیه ادامه دهد و حق عضویت مربوط را بپردازد. این قانون در تاریخ 1362.2.20 به تأیید شورای نگهبان رسید30. نفر نیز به عنوان اعضای ایرانی كمیته های كاری و برنامه ریزی برای دوره 2006-2003 پس از دریافت حكم از سوی مدیریت شركت ملی گاز به اتحادیه بین المللی گاز معرفی شدند. مطلبی كه پیش رو دارید اهداف و فعالیت های این اتحادیه است.

اتحادیه بین المللی گاز (International Gas Union) در سال 1931 تأسیس شد. این اتحادیه یك سازمان غیر انتفاعی جهانی است كه در ویوو (vevey) سویس ثبت شده است و دبیرخانه آن در شهر Hoer Sholm دانمارك قرار دارد. هدف از تأسیس آن ارتقای سطح فناوری و رشد اقتصادی در صنعت گاز است. برای رسیدن به این هدف IGU در زمینه های مختلف اقتصادی، فناوری، ایمنی، زیست محیطی، تجارت جهانی گاز، قانونمندی، مشتری مداری، ارتباط مؤثر و فعال بین اعضا و سازمان های وابسته فعالیت می نماید.اعضای IGU انجمن ها و شركت های صنایع گاز از 67 كشور می باشند. این اتحادیه با بسیاری از سازمان ها و نهادهای بین المللی همكاری و مشاركت نزدیك دارد.

سازمان كاری IGU تلاش می كند در تحقیقات خود تمامی ابعاد صنعت گاز از اكتشاف تا تولید گازطبیعی (در دریا و خشكی)، انتقال گازطبیعی با خط لوله یا حمل ونقل با تانكر، سیستم های توزیع و احتراق گاز در نقطه مصرف را مدنظر قرار دهد.(World Gas Confrence) از جمله فعالیت های این اتحادیه برگزاری كنفرانس جهانی گاز است كه هر سه سال یك بار در كشورهای مختلف برگزار می شود. اولین كنفرانس جهانی گاز در سال 1931 در لندن و بیست و دومین دوره آن نیز در ژوئن 2003 در توكیو ژاپن برگزار شد. در این دوره هشت نفر از نمایندگان شركت ملی گاز ایران شركت داشتند. موضوع های مورد بررسی در این كنفرانس ها می توانند متفاوت باشند اما برای دوره 2006-2003 (بیست و سومین كنفرانس جهانی گاز) كه قرار است در هلند برگزار شود كمیته های كاری و برنامه ریزی زیر فعالیت خواهند داشت:

• اكتشاف و تولید گازطبیعی
• ذخایر زیرزمینی گازطبیعی
• انتقال گازطبیعی
• توزیع گازطبیعی
• كاربری گازطبیعی
• توسعه پایدار
• استراتژی، اقتصاد و مقررات
• بازارهای در حال توسعه گازطبیعی
• LNG وظایف هر یك از كمیته های اختصاصی فوق به شرح ذیل می باشند:

• اكتشاف و تولید گازطبیعی

موضوع كمیته كاری اكتشاف و تولید گازطبیعی بررسی و گردآوری اطلاعات مربوط به روش های اكتشاف و تولید گاز می شود. در این كمیته آخرین اطلاعات مربوط به توسعه مناطق غنی از گاز برای اكتشاف و استخراج گسترده تر و توسعه تولید گاز و پیگیری پیشرفت های اقتصادی و فناوری تجارت گاز بررسی می شود.به عنوان نمونه مسائلی مانند فناوری كشف غیرمستقیم گاز و توسعه زمین شناسی و فناوری مدل سازی ژئوشیمیایی برای حوضچه های رسوبی باید مورد توجه قرار گیرد. ذخایر هیدارت های طبیعی (Natural Hydrates) فرصت بسیار بزرگی را ایجاد كرده و مناطق وجود آن ها باید شناسایی شوند. به دلیل افزایش هزینه مؤثر و توسعه فناوری تولید و انتقال گاز، منابع گاز دوباره در جهان مورد توجه قرار گرفته اند.امروزه بهینه سازی برداشت از ذخایر گاز و كاربرد فناوری بازیابی گاز نقش مهمی را در تولید گاز ایفا می كند. لازم است كه اطلاعات موردنیاز برای كارآیی فناوری های جدید در تمام صنایع در دسترس باشند.گروه های مطالعاتی این كمیته عبارتند از:

• مهمترین میدان های گازی دنیا
• افق های جدید برای اكتشاف، تولید و تصفیه گاز
• ذخایر زیرزمینی گازطبیعی
این كمیته آخرین اطلاعات مربوط به پیشرفت احتمالی فناوری ذخایر زیرزمینی گازطبیعی را بررسی می كند. ذخایر زیر زمینی یكی از عوامل مهم هزینه در زنجیره گازطبیعی به شمار می رود.كاهش هزینه در فازهای ذخیره یكی از عوامل مهم قابل رقابت است. در بازارهای اروپا و آمریكای شمالی بهینه سازی و كاهش هزینه عملیات و نگه داری اساس فعالیت ها محسوب می شود.در آمریكای جنوبی، آسیا و آفریقا اكتشاف و احداث فعالیت اصلی خواهد بود.فناوری ذخایر زیرزمینی گازطبیعی نقش مهمی را در كاهش انتشار گازهای گلخانه ای ایفا می كند. بنابراین بررسی مداوم و به روز ذخایر زیرزمینی برای كاهش CO2 ضروری به نظر می رسد.گروه های مطالعاتی این كمیته عبارتند از:

• فعالیت های اصلی UGS
• مقایسه كیفی در UGS
• كاهش اثرات ایمنی و محیط زیست ساختمان و عملیات UGS

• انتقال گازطبیعی

در این كمیته اطلاعات مربوط به وضعیت فناوری و اقتصاد خط لوله انتقال گاز جمع آوری می شود. اطمینان از تأمین گاز (امنیت تأمین)، مسائل ایمنی و زیست محیطی و كاهش هزینه، مواردی هستند كه باید مورد توجه اعضای این كمیته قرار گیرند. نظربه این كه عملكرد از نكات مورد توجه مقررات گذاران در این بخش است واژه «به من اطمینان بدهید» به واژه «به من نشان بدهید» تغییر یافته است.شركت های انتقال دهنده گاز باید بهترین شیوه ها را برای عملیات خطوط لوله به كار ببرند و نكات ایمنی، مسائل زیست محیطی و ملاحظات اقتصادی را در عملكرد شبكه های انتقال بهینه نمایند.گروه های مطالعاتی این كمیته عبارتند از:

• طول عمر شبكه
• بررسی دسترسی شخص ثالث و كدهای بین المللی
• مشكلات روبه افزایش در ایجاد زیربنا
• توزیع گازطبیعی
موضوع كاری این كمیته بررسی و تأمین اطلاعات درباره فناوری و اقتصاد خطوط لوله توزیع گاز است، اطمینان از تأمین گاز، مسائل ایمنی و محیط زیست و هم چنین كاهش هزینه از مواردی هستند كه باید مورد توجه اعضای این كمیته قرار گیرند. شركت های توزیع كننده گاز با مسائل جدیدی مانند آزادسازی، مقررات زدایی و بین المللی سازی بازارها مواجه هستند. مهم ترین نتیجه این روند افزایش هزینه عملیاتی و بهینه سازی سرمایه گذاری با حفظ شرایط ایمنی بالا می باشد.شركت های توزیع كننده گاز باید بهترین شیوه ها را برای عملیات خطوط لوله به كار برند و نكات ایمنی، مسائل محیط زیست را در نظر بگیرند و ملاحظات اقتصادی را در عملكرد شبكه های توزیع بهینه نمایند.گروه های مطالعاتی این كمیته عبارتند از:

• مدیریت یك پارچه خطوط شبكه و توزیع گاز
• اجرای اقدامات پیشرو برای ساختمان، نگه داری و عملیات سیستم توزیع گاز
• كاربری گازطبیعی
اعضای این كمیته موظفند اطلاعات مربوط به فناوری جدید كاربرد گازطبیعی در مصارف خانگی،تجاری و صنعتی را تهیه و بررسی نمایند. مسأله مهم توسعه كاربرد گاز با عملكرد بالاتر و به حداقل رساندن انتشار اكسیدهای نیتروژن است . این مسأله برای انواع كاربری از مصرف گازطبیعی برای مصارف خانگی تا كاربردهای صنعتی و نیروگاه ها صادق است و توجه خاصی به تولید تركیبی برق و حرارت شده است، به خصوص در مواردی كه آزادسازی بازارهای گاز و برق انجام شده و پیش بینی نرخ برگشت سرمایه (Combined Heat and Power)CHP مشكل است این مسأله باید بیشتر مورد توجه قرار گیرد.شایان ذكر است این كاربری گازطبیعی با بازدهی بالا به نحوی كه انتشار گازهای گلخانه ای كاهش یابد استفاده نشده است.ارائه مثال هایی از اجرای موفقیت آمیز CHP صنعتی، Mini CHP در بازارهای تجاری و Micro CHP در مصارف خانگی می تواند عامل مهمی برای توسعه بیشتر و استفاده این وسایل در آینده باشد، هم چنان كه در گزارش های IGU نیز ذكر شده است به دلیل سازگاری با مسائل زیست محیطی گازطبیعی به خصوص برای استفاده در صنایع بسیار مورد توجه است. بنابراین كمیته كاربری گازطبیعی طیف نسبتا متفاوتی از فعالیت های اصلی و ویژه را پوشش می دهد.گروه های مطالعاتی این كمیته عبارتند از:

• كاربری های صنعتی
• كاربری های خانگی و تجاری
• گازطبیعی برای وسایط نقلیه (NGV)
• انرژی های توزیع شده، از CHP تا تولید همزمان میكرو
• كمیته برنامهA: توسعه پایدار

گروه كمیته برنامه A به سیستم مدیریت IGU برنامه های ویژه ای برای شركت در سمینارهای منطقه ای و جهانی كه به وسیله سازمان ملل یا دیگر سازمان های بین المللی برگزار می شود پیشنهاد خواهد كرد، تا برمصرف بیشتر و فعالانه تر گازطبیعی برای توسعه پایدار منطقه ای و جهانی تأكید شود.با توجه به شرایط محیطی و تصمیم گیری های (Coordination commitee) CC كمیته برنامه A برنامه و دستورالعمل هایی برای WGC آینده تهیه خواهد نمود.به این كمیته هماهنگی نمایندگانی از تیم مدیریت IGU (به عنوان مثال دبیركل و سازمان مالی و اجرایی و معاون رئیس كمیته هماهنگی ملحق خواهند شد).گروه های مطالعاتی این كمیته عبارتند از:

• جایگاه وارتقای گاز به عنوان سوخت منتخب پیشگام در سیستم انرژی پایدار
• ارتقا و انتشار دانش فنی و فناوری
• جذب علائق جوامع و اجتماعات به فعالیت های اصلی IGU
• كمیته برنامه B: استراتژی، اقتصاد و مقررات
كار اصلی كمیته برنامه B (WOC سابق) تعیین مقولات اصلی در مورد مقررات گذاری، نقش مقررات گذاران ملی و دیگر عناوین اجتماعی/ اقتصادی است كه در حال حاضر مورد علاقه جامعه جهانی گاز می باشد. بخشی از كار این برنامه جمع آوری اطلاعات درباره ی موارد فوق از اعضای مختلف IGU، طبقه بندی و قراردادن آن ها در اختیار اعضای IGU می باشد كه از طرف internet یا انتشارات IGU عملی خواهد شد.مقررات گذاری بر انتقال و توزیع انرژی به مقوله ای مؤثر بر صنعت گاز در سطح جهان تبدیل شده است. برای صنعت مفید خواهد بود كه از فراز و نشیب سیستم های مختلف مقررات گذاری در دنیا مطلع شود. براین اساس می توان گفت وگوهای میان اعضا و مجامع مربوط در نقاط مختلف دنیا برقرار كود. این امر باعث افزایش آگاهی مقررات گذاران درباره ی نیاز به تحقیقات در ایمنی،محیط زیست و جنبه های كارایی انرژی خواهد بود و در عین حال در خدمت نیازهای مشتریان نیز می باشد. فعالیت جاری جمع آوری اطلاعات درباره توسعه واقعی صنعت گاز در كشورهای عضو به قوت خود باقی خواهد بود. برنامه فوق العاده ICT با نظر ریاست آتی IGU در این كمیته ادامه خواهد یافت، اما جمع آوری آمار توسط IGU كه قبلا توسط 9Woc انجام می شد دیگر در این كمیته صورت نمی گیرد، زیرا مجامع بین المللی دیگری این كار را به خوبی انجام می دهند. نمایندگانی از تیم مدیریتی IGU می توانند به این كمیته ملحق شوند.گروه های مطالعاتی این كمیته عبارتند از:

• چارچوب مقرراتی و مالیات گذاری در صنعت گاز
• جریان های اصلی و چالش ها در بخش عرضه
• روند بخش ها در صنعت گاز
• كمیته برنامهC : بازارهای در حال توسعه گازطبیعی

كار اصلی این كمیته (10Woc سابق) نشان دادن توسعه گاز در كشورهای در حال توسعه و پیشنهاد و زمینه سازی برای اقدام IGU در كشورهای در حال توسعه برای فعالیت هایی مثل برگزاری سمینار و انتقال فناوری به این كشورها می باشد. كمیته برنامه C باید جمع آوری اطلاعات به منظور حمایت از گازسوز كردن نیروگاه ها را انجام دهد،زیرا هنوز 30 درصد جمعیت جهان به برق دسترسی ندارند. این كمیته باید رویدادهای منطقه ای را نیز به اطلاع اعضا برساند یا پیشنهاد برگزاری آنها را بدهد. كمیته برنامه C نمایندگانی از تیم مدیریتی IGU می تواند به این كمیته ملحق شوند.گروه مطالعاتی این كمیته عبارت است از: پایش و تجزیه و تحلیل توسعه بازار گاز در كشورهای در حال توسعه (چه شروع و چه توسعه گاز)

• كمیته برنامه D: LNG

مبحث LNG برای TF_B دارای اهمیت بسیار زیادی است. برای كمیته های كاری یك تا پنج، هماهنگی با سازمان های بین المللی LNG نیز یك وظیفه مهم است. كنفرانس ها و نمایشگاه های مهم LNG_X هر سه سال یك بار به وسیله كمیته برگزار كننده ویژه، سازمان دهی می شود.كنفرانس 14LNG در ماه مارس 2004 در دوحه قطر برگزار شد و كمیته اجرایی IGU در بهار 2004 در ارتباط با این كنفرانس نشستی داشت. نمایندگانی از مؤسسه فناوری گاز آمریكا (Gas Technology Institute) مؤسسه بین المللی اعضا (International Institution for Refrigeration) و IGU در این نشست حضور داشتند و كمیته هدایت كننده را تشكیل می دادند. دبیر دائمی كمیته برگزار كننده و ریاست كنفرانس های با شماره زوج توسط IGU تعیین می شوند. كمیته برنامه نیز به وسیله «مؤسسه بین المللی اعضا» سرپرستی می شود. داده های ارزشمند در قسمت پایین دستی زنجیرهLNG به وسیله سازان های GII_GNL تهیه می شود. برای جلوگیری از دوباره كاری كمیته برنامه D با دیگر سازمان های LNG هماهنگی می نماید.

اهداف ایجاد كمیته برنامه D عبارتند از:

•تعیین یك یا تعدادی نماینده برای كمیته برنامه كنفرانس LNGX
•پیشنهاد موضوعات و شركت فعال نمایندگان خود در تهیه برنامه كنفرانس آیندهLNGX
•هماهنگی با GII-GNL و دیگر سازمان های مربوط به LNG
•تهیه و ارائه گزارش در آخرین كنفرانس LNG و توسعه فناوری آن در كنفرانس جهانی گاز بعدی
•بررسی LNG در زنجیره گاز در تغییر كمیته های كاری یك تا پنج
•بحث و تحقیق درباره موضوعات LNG كه مورد توجه ویژه اعضای IGU است.بحث های ویژه در رابطه با LNG ممكن است به وسیله دیگر كمیته های IGU و تحت سرپرستی و با هماهنگی Coordination Commitee انجام شود.گروه مطالعاتی این كمیته عبارت است از:

روند تجارت LNG بین فعالان موجود و جدیدالورودها و نیز نقش استراتژیك LNG در توسعه تجارت بین منطقه ای.

شرکت پناه صنعت پارت

 

تهران اشرفی اصفهانی فرزانه غربی به طرف همت غرب جنب کلانتربی باغ فیض

 

021-44620467-9

 

info@panahsanat.com

مهمترین خبرهادرب ضد سرقت لابی,تعمیرات توالت,طراحی سایت فوری,لایروبی چاه,تبلیغات گوگل,پنل ارسال پیام کوتاه,درب ضد حریق,تصاویر آنلاین و مستقیم حرم امام رضا,اسباب بازی پهباد,لوازم اتاق کودک,ثبت دامنه .کام,g,gi fhc;kd,لوله باز کنی,تست سرعت,آموزش جوملا,پخش زنده کانال های رادیو,مصالحه,گرفتگی لوله,طراحی سایت 24 ساعته,کد تاریخ عربی,نمونه طراحی کاتالوگ,پنل ارسال پیامک,IRO-65,ماژول تاریخ عربی,خرید اسباب بازی کودکان,هاست لینوکس,خرید مواد اولیه صنایع,خرید محصولات پتروشیمی,درب ضد سرقت ترک,تقويت آنتن موبايل,لوله باز کن,ماسه شور,موکت,طراحی سایت ارزان,درب ایمنی اتاق سرور,اسباب بازی باطری باتری,ساعت برای جوملا,لوله بازکنی فوری,طراحی لوگو,حرم امام رضا,وکیل مهاجرت,ثبت دامنه,حوله کاغذی,ابزار نمایش ساعت در وبلاگ,خبرگزاری اتوماتیک,بشکه,طراحی سایت املاک,تبلیغات گوگل,سیسمونی نوزاد,تبلیغات در سایت گوگل,تست سرعت اینترنت پارس آنلاین,درب ایمنی,هود لامينار,قیمت طراحی وب سایت,در ضد سرقت,گرفتگی تولت فرنگی,کد تاریخ شمسی,پخش زنده کانال های رادیو و تلویزیون,لوله بازکن,طراحی چهره با تور,درب ضد سرقت دولنگه,طراحی وب سایت حرفه ای,طراحی سایت در 24 ساعت,ماژول ساعت جوملا 3,درب اتاق,پیچ ومهره,کمپ ترک اعتیاد بانوان,حوله نوزادی,باز کردن چاه فاضلاب,درب ایمنی اتاق سرور,اسباب بازی فوتبال دستی,کد تاریخ برای وبلاگ,وکیل مواد مخدر,ابزار ساعت بلاگفا,کد ساعت برای وب سایت,پخش عمده اسباب بازی,ماژول تاریخ شمسی برای وردپرس,طراحی چهره,آنیونی,کد ساعت متحرک,اسباب بازی پلیسی,طراحی اپلیکیشن,وکیل وصول چک,کمپ اجباری,ساعت متحرک جوملا,طراحی کاتالوگ,لوله بازکنی,هود شیمی,تست سرعت اینترنت مخابرات,ماژول تاریخ شمسی جوملا 3,انكوباتور,لوریل الکل اتوکسیله,کفساز کاتونی,اسباب بازی کوکی,پیچ و مهره,هوشمند سازی ساختمان,کد ساعت برای وردپرس,فروش عمده اسباب بازی,حوله کودک,آموزش طراحی وب سایت,لوله بازکنی 24 ساعته,هاستینگ,طراحی سایت آماده,کد ساعت دیجیتال,گرفتگی لوله فاضلاب,گوگل ادوردز,ماسه شور,ماسه شور,درب ضد سرقت چینی,اسباب بازی کودک,واردات از کشور چین,قیمت طراحی سایت فروشگاه اینترنتی,طراحی سایت رایگان,xvhpd shdj,پنل sms,پنل پیام کوتاه,آموزش طراحی سایت,قیمت طراحی سایت,اسباب بازی دارت,کالکتور,طراحی برنامه گوشی های هوشمند,محصولات پلیمری,مواد اولیه صنایع,اسباب بازی کوکی,طراحی سایت فروشگاهی,پهباد,تست سرعت اینترنت شاتل,ساعت جاوا,درب چوبی,ابزار تاریخ قمری,پادری,طراحی سايت با جوملا,تاريخ كود العربية,واردات محصول و کالا از کشور چین,کفپوش,پرده برقی,ثبت دامنه .آی آر,وکیل بین الملل,وصول مطالبات,سنگ شکن,حوله دست,پنل ارسال انبوه اس ام اس,اسکریپت خبرگزاری اتوماتیک,طراحی سایت فروشگاه اینترنتی,اسباب بازی عمده,حوله لباسی,لوله کشی آب و فاضلاب,درب ضد آب,پارکت چوبی,حوله تن پوش بزرگسال,باز کردن چاه توالت,واردات اسباب بازی,بشکه پرکلرواتیلن,وب 2سایت ارزان,کد تاریخ جلالی,گرفتگی فاضلاب,آمفوتری,پنل پیامک,مشاوره کیفری,نوار نقاله,تخلیه چاه در تهران,درب روکش چرمی,حوله بچه گانه,قیمت تجهیزات آزمایشگاهی,اسباب بازی ست,اسباب بازی نظامی,اسباب بازی موزیکال,پنل ارسال اس ام اس,فلوکولانت های آنیونی و کاتیونی,ماژول ساعت برای جوملا,اسباب بازی تفنگ,پارکت طرح چوب,درب ضد صدا,پارکت,قیمت تبلیغات گوگل,اسباب بازی ظروف آشپزخانه,صادرات مواد شیمیایی,تبلیغات در گوگل,سنگ شکن فکی,پرکلر اتیلن,کد تاریخ قمری جاوا,قیمت طراحی کاتالوگ,رفع گرفتگی سیفون,اسباب بازی قطار,طراحی چهره با سیاه قلم,گرفتگی توالت ایرانی,اسباب بازی ماشین,هاست ویندوز,اسباب بازی عروسک,اسباب بازی پسرانه,اسباب بازی لوازم خانه,اسباب بازی باربی,سایت های آماده,کفپوش لمینیت,نوار نقاله,کد تاریخ شمسی جاوا,کد ساعت,طراحی کاتالوگ,ماژول تاریخ ایرانی,مشاوره حقوقی,وکیل ملکی,پلی ال,حوله عروس و داماد,طراحی کاتالوگ تبلیغاتی,اسباب بازی کشتی,اسباب بازی دخترانه,اسباب بازی فلزی,اسباب بازی,لوله بازکنی در شمال تهران,هود شیمیایی,ابزار نمایش ساعت,وکیل مصالحه,خبرگزاری اتوماتیک جوملا,خرید مواد شیمیایی,حوله عروسکی,PINE OIL,سایت آماده,طراحی سايت با جوملا,طراحی سایت شخصی,ماژول تاریخ انگلیسی,پخش زنده حرم امام رضا,قطعات یدکی سنگ شکن,پرکلرواتیلن,درب ضد سرقت با قیمت مناسب,طراحی سایت مذهبی,درب ضد سرقت mdf,تست سرعت دانلود,واردات مواد شیمیایی,تاسیسات ساختمان,سرعت اینترنت,تست سرعت اینترنت,تست سرعت وایمکس ایرانسل,تقويت كننده آنتن موبايل,حوله زنانه و مردانه,تخلیه چاه,ماژول درج اتوماتیک مطلب,سنگ شکن فکی,کمپ ترک اعتیاد,واردات از چین,کد ساعت برای وبلاگ,لوله بازکنی در تهران,محصولات پتروشیمی,اسباب بازی نوزاد,درب های ضد سرقت,اسباب بازی چینی,میزبانی وب,حفاری چاه,اسباب بازی ربات,کوپلیمرهای E.O/PO,ماژول تاریخ قمری برای وردپرس,تست سرعت وایمکس مبین نت,درب,ارسال انبوه,لوله بازکنی شبانه روزی,تعمیرات توالت فرنگی,ماژول خبرگزاری اتوماتیک جوملا,درب داخلی,طراحی کاتالوگ حرفه ای,طراحی اتاق عقد,درب با روکش چرم,تست اینترنت,سنگ شکن,حوله یکبار مصرف,ماژول خبرگزاری اتوماتیک برای جوملا,کفپوش چوبی,تست سرعت اینترنت رایتل,وکیل پایه یک دادگستری,ابزار تاریخ میلادی,اسباب بازی اسپایدرمن بتمن سوپرمن,طراحی سایت حرفه ای,اسباب بازی فضایی,اسباب بازی موتور,باز کردن لوله,طراحی کارت ویزیت,گرفتگی چاه,طراحی سایت مداحی,نونیل فنل,کد ساعت جاوا,ماسه شور,درب ضد سرقت cnc,درب ضد سرقت برجسته,باز کردن لوله فاضلاب,مشاوره حقوقی,اسباب بازی شارژی,مواد شیمیایی,درب ضد سرقت با قیمت ارزان,درب ایمنی اتاق مانیتورینگ,حوله گلبافت,قیمت طراحی سایت حرفه ای,باز کردن لوله توالت,آون,حوله پالتویی,تجهیزات آزمایشگاهی,گرفتگی توالت,خانه هوشمند,وکیل خانواده,طراحی سایت خبرگزاری,ماژول تاریخ جوملا,تست سرعت اینترنت adsl,پخش زنده کانال های تلویزیون,خدمات لوله بازکنی,درب ضد سرقت,حوله مارک دار,طراحی اپلیکیشن موبایل,تصاویر صفحه اول روزنامه ها,طراحی سایت صنعتی,آموزش طراحی وب سایت با جوملا,پنل ارسال sms,اسباب بازی هواپیما,وکیل خانواده,پنل اس ام اس,طراحی کاتالوگ,ثبت دامنه .ir,درب ضد سرقت ایرانی,ثبت دامنه .com,کد تاریخ قمری,خبرگزاری اتوماتیک برای جوملا,کد ساعت متنی,کد تاریخ برای وبلاگ,کمپ بانوان چیتگر,ماژول تاریخ شمسی,اتاق کودک,کد تاریخ میلادی,حوله آرم دار,حوله حمام,پرکلراتیلن,طراحی سایت حرفه ای,درب ایمنی دیتاسنتر,وکیل چک و سفته,اسباب بازی عروسکی,خرید عمده اسباب بازی,حوله تبلیغاتی,طراحی سایت خبری,تبلیغ گوگل,ساعت java,خبر گزاری اتوماتیک جوملا,درب چرم,طراحی اپلیکیشن اندروید,چاه بازکن,MIBC-F,ابزار تاریخ شمسی,اسباب بازی هلیکوپتر,تبلیغات در صفحه اول گوگل,